Лидер на пазара на управление на недвижими имоти в Германия инвестира в България с цел изграждане на успешен и дългосрочен екип.

Позицията е свързана с осъществяване на Know your customer анализ на английски и немски език във връзка с придобиването на нови клиенти от компанията клиент и предоставя възможност да се работи дистанционно и от офис по желание на кандидата.
Проектът е стартирал и продължава да се разраства, като новите попълнения в екипа ще бъдат директни служители на дъщерната фирма в България на немският холдинг.

 

Предимства на позицията:

 • Професионално обучение
 • Гъвкаво работно време
 • Работа в интернационален екип
 • Отлично възнаграждение
 • Хоум офис и работно място в централната част на София
 • Дългосрочна позиция с възможност за растеж и развитие в екипа

С какво може да ни спечелите:

 • Много добър писмен и говорим немски език
 • Владеене на писмен и говорим английски език е предимство
 • Висше икономическо или правно образование е предимство
 • Опит в сферата на KYC/AML е предимство
 • Добри познания по работа на SAP софтуер е предимство
 • Комуникативни умения
 • Умения за водене на кореспонденция и опит в чуждестранен екип е предимство
 • Отговорност при поемане на ангажименти
 • Аналитични умения, мислене и бързо усвояване на нови знания
 • Много добра компютърна грамотност, най-вече работа с Microsoft Excel
 • Естеството на работата предполага самостоятелност и надеждност

 

За нас е важно намирането на надеждни и отговорни служители, които да присъединим към професионалния ни екип и да постигаме високи резултати заедно.

Ако желаете да станете част от нашия успех, моля, натиснете бутона „Кандидатствай по тази обява”, за да изпратите CV и актуална снимка. Ще се свържем само с кандидатите отговарящи на изискванията за позицията. Интервютата се извършват в няколко кръга и включват дистанционно и присъствено интервю.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си те да бъдат обработени за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни

Лиценз за подбор на персонал от Агенция по заетостта № 3484 от 08.03.2023 г и № 3485 от 08.03.2023 за ЕС.